เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รมต.ประจำสำนักนายกฯ (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ทำพิธีเปิดการสูบน้ำช่วยน้ำท่วมขังทุ่งป่าโมก - ผักไห่

 

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวม 19 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่กว่า 3,486,000ไร่ หรือคิดเป็นปริมาณน้ำรวมกว่า 8,600 ล้านลูกบาศก์เมตร และท่วมขังอยู่เป็นเวลานาน นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงสู่ทะเลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มากขึ้นด้วย กรมชลประทาน จึงได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำ รวมแล้ว 495 เครื่อง ติดตั้งตามประตูระบายน้ำต่างๆ เพื่อเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังทั้งในพื้นที่ลุ่มต่ำและในทุ่งต่างๆ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้น

ในวันนี้(11 พ.ย. 53) นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(คชอ.) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินเครื่องสูบน้ำ ณ บริเวณประตูระบายน้ำสิงหนาท ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำสิงหนาท จำนวน 4 เครื่อง และบริเวณสะพานวัดท่าซุง ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 7 เครื่อง และยังได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำสิงหนาทอีก จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสูบน้ำออกจากทุ่งป่าโมก - ผักไห่ ลงคลองพระยาบันลือ และสูบน้ำจากคลองพระยาบันลือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณวันละ 1.05 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมกับการระบายน้ำในคลองพระยาบันลือผ่านประตูระบายน้ำสิงหนาท อีกประมาณวันละ 2.67 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณน้ำที่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ วันละ 3.20 ล้านลูกบาศก์เมตร

                อนึ่ง การสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในครั้งนี้ จะคงเหลือระดับน้ำไว้ในทุ่งให้สูงอยู่ในระดับ 0.30 เมตร เพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงปลูกข้าวต่อไป จึงคาดว่าเมื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

 

*********************************

11  พฤศจิกายน  2553