เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กรมชลฯ นำสื่อมวลชนบินดูสภาพน้ำในลำน้ำมูลและพื้นที่น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี

 

                วันนี้(10 พ.ย. 53) นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชนขึ้นเครื่องบิน CN 235 เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี

ภายหลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนักในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา เกิดเป็นอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ ปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ในจังหวัดที่มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลผ่าน นั้น

ปัจจุบันปริมาณน้ำส่วนหน้าที่ไหลมาจากตอนบนของแม่น้ำมูลได้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงแล้ว ส่วนปริมาณน้ำสูงสุดในแม่น้ำมูล กำลังเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และส่วนท้ายของปริมาณน้ำยังคงอยู่ในเขตอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำหรับแม่น้ำชี ปริมาณน้ำส่วนหน้าเคลื่อนตัวอยู่ในเขตอำเภอเมืองกับอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ส่วนปริมาณน้ำสูงสุดในแม่น้ำชียังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอำเภอจังหาร และอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และปริมาณน้ำส่วนท้ายเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างอำเภอโกสุมพิสัย กับอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำสูงสุดจากแม่น้ำชี จะเคลื่อนตัวมาถึงบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2553 นี้ ซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะไม่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมมากนัก เพียงแต่จะทำให้ปริมาณน้ำสะสมในแม่น้ำเพิ่มมากขึ้น ทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงช้าลง ส่วนแม่น้ำมูล ปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านในช่วงวันที่ 9 – 10 พ.ย. คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร โดยเมื่อวานนี้(9 พ.ย. เวลา 18.00 น.)มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย 2,263 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ความจุสูงสุดที่ลำน้ำรับได้คือ 2,410 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 21 เซนติเมตร

 

*********************************

10  พฤศจิกายน  2553