เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง หลังจากเจ้าพระยาตอนล่างเริ่มเข้าสู่ปกติ

 

                          ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา คิดเป็นปริมาณน้ำรวมประมาณ 8,600 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่กว่า 3,486,000ไร่ และมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน นั้น              

                          นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทำให้ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกิดน้ำท่วมเป็นระยะเวลานาน และระบายน้ำออกได้ช้า เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด การบริหารจัดการน้ำต้องดำเนินการไปด้วยความระมัดระวังและต้องให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตรที่น้ำจะต้องไหลผ่าน ประกอบกับหลังจากน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 27 ต.ค. เป็นต้นมา กรมชลประทาน มีระยะเวลาในการนำน้ำออกจากทุ่งเพียงแค่ 10 วัน ก่อนจะเข้าสู่ภาวะน้ำทะเลหนุนสูงสุดอีกครั้งในวันที่ 8 พ.ย. ซึ่งในช่วงเวลา 10 วันดังกล่าว ก็ยังเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนค่อนข้างสูงอยู่ ทำให้ระบายน้ำได้น้อย ส่งผลให้ในบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ระบายน้ำออกมาได้น้อยมาก

                         ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงสู่ทะเลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มากขึ้น จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดมเครื่องจักร เครื่องมือชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำ รวมแล้ว 495 เครื่อง ติดตั้งตามประตูระบายน้ำต่างๆ เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณประตูระบายน้ำสิงหนาท จำนวน 6 เครื่อง เพื่อสูบนำน้ำที่ท่วมขังออกจากทุ่งเจ้าเจ็ดและทุ่งผักไห่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมไปถึงการเปิดทางให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้สะดวกขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน คาดว่าประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้ สถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมด

 

*********************************

9  พฤศจิกายน  2553