เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

น้ำท่วมขังเมืองลพบุรี หลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังกรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือ

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี เป็นระยะเวลานานกว่า 3 สัปดาห์ นั้น

                ในส่วนของการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 35 เครื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการสูบและระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่คลองชัยนาท – ป่าสัก พร้อมกับสนับสนุนเครื่องจักรกล รถบรรทุก และเจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งระบายน้ำให้ลดลงสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ผลจากการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท – ป่าสัก ซึ่งมีทั้งหมด 16 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองแขม เกาะแก้ว ถลุงเหล็ก วังจั่น วังขอนกว้าง หลุมข้าว อ.โคกสำโรง และในพื้นที่ตำบลดงพลับ บางกระพี้  ดอนดึง หนองกระเบียน หินปัก หนองเมือง หนองทรายขาว และต.พุคา ของอ.บ้านหมี่ สถานการณ์น้ำท่วมเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สำหรับพื้นที่รอบนอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านสิรัญญา ต.ถนนใหญ่ และชุมชนในเขต ต.ป่าตาล สถานการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา

                ในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำบางแห่ง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของ ต.หนองเมือง หนองทรายขาว และ ต.พุคา อ.บ้านหมี่ เหลือพื้นที่น้ำท่วมขังประมาณ 5,000 ไร่ ส่วนในพื้นที่ ต.ป่าตาล ต.ถนนใหญ่ และ ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนบางส่วน คาดว่าจะใช้เวลาในการสูบและระบายน้ำอีกประมาณ 2 – 3 วัน สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป

 

*********************************

เวลา 12.00 น.

8  พฤศจิกายน  2553