เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กรมชลฯ แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่อุบลราชธานีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา เกิดเป็นอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ ปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ในจังหวัดที่มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลผ่าน นั้น

ปัจจุบันปริมาณน้ำสูงสุดในแม่น้ำมูลกำลังเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนท้ายของปริมาณน้ำยังอยู่ที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำหรับแม่น้ำชี ปริมาณน้ำส่วนหน้าเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ในเขตจังหวัดยโสธรแล้ว ส่วนปริมาณน้ำสูงสุดในแม่น้ำชียังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอำเภอจังหาร และอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และปริมาณน้ำส่วนท้ายเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างอำเภอโกสุมพิสัย กับอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำสูงสุดจากแม่น้ำชี จะมาบรรจบกับแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2553 นี้

สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ระดับน้ำที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี วัดได้ 111.74 เมตร(รทก.) ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.26  เมตร    มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,228 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ความจุของลำน้ำรับได้สูงสุด 2,410 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ปริมาณน้ำจะสูงสุดที่สถานี M.7 ประมาณ 2,500 – 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2553 นี้ และจะทำให้ระดับน้ำสูงจากระดับตลิ่งประมาณ 0.40 เมตร จากนั้น ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวไปจนถึงประมาณวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2553 และลดลงเป็นลำดับในระยะต่อไป

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

 

*********************************

เวลา  12.00  .

7  พฤศจิกายน  2553