เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กรมชลฯ ชี้แจงสาเหตุน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงได้ช้า

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในหลายพื้นที่ นั้น

กรมชลประทาน ขอชี้แจงว่า สาเหตุที่ทำให้ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกิดน้ำท่วมเป็นระยะเวลานาน และระบายน้ำออกได้ช้า ซึ่งไม่เหมือนกับเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ผ่านมา ที่กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้ลดลงได้ภายใน 2 วัน  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ำทางภาคใต้เป็นลุ่มน้ำขนาดเล็ก สามารถนำน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังออกสู่ทะเลสาบสงขลาได้โดยตรง ประกอบกับยังมีโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550 ช่วยในการเร่งระบายน้ำ แต่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด การบริหารจัดการน้ำจึงต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตรที่น้ำจะต้องไหลผ่าน ประกอบกับหลังจากน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 27 ต.ค. เป็นต้นมา กรมชลประทาน มีระยะเวลาในการนำน้ำออกจากทุ่งเพียงแค่ 10 วัน ก่อนจะเข้าสู่ภาวะน้ำทะเลหนุนสูงสุดอีกครั้งในวันที่ 8 พ.ย. นี้ ซึ่งในช่วงเวลา 10 วันดังกล่าว ก็ยังเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนค่อนข้างสูงอยู่ ทำให้ระบายน้ำได้น้อย ส่งผลให้ในบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ระบายน้ำออกมาได้น้อยมาก และบางพื้นที่ระดับน้ำจะยังคงขึ้นๆ ลงๆอยู่ สาเหตุเพราะเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง ปริมาณน้ำที่อยู่ในทุ่งซึ่งมีปริมาณมาก จะไหลลงมาเพิ่ม ซึ่งภายหลังจากในวันที่ 8 พ.ย. นี้ น้ำทะเลหนุนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน จะได้เร่งดำเนินการผลักดันน้ำในทุ่งให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และไหลลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น โดยใช้มาตรการ อาทิเช่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซึ่งขณะนี้ กรมชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือแล้วจำนวน 428   เครื่อง รวมทั้ง มาตรการในการเปิดทางให้น้ำในทุ่งไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วขึ้นต่อไป  เป็นต้น

 

*********************************

เวลา  15.30  .

6  พฤศจิกายน  2553