เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือลดลงต่อเนื่อง 6 – 11 พ.ย. นี้ พร้อมรับมือน้ำหนุนสูง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (6 พ.ย. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดสำคัญๆ ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์  2,328 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ลดลงจากวานนี้ 54 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) เขื่อนเจ้าพระยา 3,002 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ลดลงจากวานนี้ 185 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) เขื่อนพระรามหก 102 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ลดลงจากวานนี้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,168 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเหนือบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง กรมชลประทาน  ได้สูบและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายก ประมาณวันละ 1.08 ล้านลูกบาศก์เมตร สูบและระบายลงแม่น้ำบางปะกง ประมาณวันละ 1.78 ล้านลูกบาศก์เมตร สูบและระบายลงอ่าวไทยรวมประมาณวันละ 11.61 ล้านลูกบาศก์เมตร  

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้ใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ  ในการบริหารจัดการน้ำเหนือ โดยอาศัยจังหวะในช่วงที่น้ำทะเลลง ผลักดันน้ำเหนือให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ในอัตราประมาณวันละ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนผลการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด วันนี้ (6 พ.ย.) มีดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ 1.98 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.52 ม. (ตลิ่ง 2.50 ม.รทก.) เวลา 07.30 น., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน วัดได้ 2.15 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.85 ม. (ตลิ่ง 3.00 ม.รทก.) เวลา 07.45 น. และสถานี C.22A ปากเกร็ด วัดได้ 2.43 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.03 ม.(ตลิ่ง 2.46 ม.รทก.) เวลา 08.30 น.

                อนึ่ง ตั้งแต่วันนี้(6 พ.ย.) จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 53 จะเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้ง กอปรกับยังคงมีปริมาณน้ำเหนือสมทบกับน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆ ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะยังคงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มากต่อไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ คาดว่าระดับน้ำในช่วงที่น้ำหนุนสูงสุด จะไม่สูงไปกว่าในช่วงวันที่ 25 – 27 ต.ค. 53 ที่ผ่านมา อีกทั้งกรมชลประทาน ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  

                อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ให้เฝ้าระวังและหมั่นตรวจสอบคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา และขอให้ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยกรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

*********************************

6  พฤศจิกายน  2553