เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เตือนใต้ฝนตกเพิ่ม ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสภาวะน้ำท่วม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  เนื่องด้วยจากการติดตามสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2553 และช่วงวันที่  9 - 10 พฤศจิกายน 2553 จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยังมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป

ในการนี้ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเดิม และพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ รวมถึงบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ให้เฝ้าระวังอันตรายจากสภาวะฝนตก ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ โดยขอให้ติดตามรายงานสภาพอากาศและประกาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

****************************

เวลา  16.30  น.

4  พฤศจิกายน  2553