เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ แจ้งเตือนพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยา รับมือน้ำทะเลหนุนสูง 6 – 11 พ.ย. นี้

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน ยังคงมีปริมาณน้ำเหนือสมทบกับน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆ ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากลักษณะดังกล่าวนี้ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาก กอปรกับในช่วงวันที่ 6 – 11 พฤศจิกายน 2553 จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุดอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบกับสองฝั่งลำน้ำในเขตจังหวัด ที่ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีระดับสูงขึ้น แต่จะสูงไม่มากไปกว่าในช่วงวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น เตรียมการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย ชุมชน และพื้นที่การเกษตร โดยการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

               

*********************************

เวลา 18.30 น.

3  พฤศจิกายน  2553