เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

......................................................................................................................................................................

 

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ : หาดใหญ่น้ำเริ่มลด ส่วนสุราษฎร์ฯฝนยังตกต่อเนื่อง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ล่าสุด(3 พ.ย.) ยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในหลายพื้นที่ และมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าภายในวันที่ 5 พ.ย. นี้ สถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ปริมาณน้ำส่วนใหญ่จะไหลอยู่ในลำน้ำและไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 10 เครื่อง เพื่อเร่งผลักดันน้ำที่ท่วมขังในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้เร็วขึ้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้ง 5 เครื่อง ซึ่งจะสามารถเดินเครื่องผลักดันน้ำได้ภายในเที่ยงวันนี้(3 พ.ย.) ส่วนที่เหลืออีก 5 เครื่องจะได้เร่งดำเนินการติดตั้งเพื่อให้สามารถเดินเครื่องผลักดันน้ำให้ได้ภายในเย็นวันนี้เช่นกัน

สำหรับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง วัดปริมาณฝนสูงสุดเมื่อวานนี้(2 พ.ย.) ในพื้นที่ต่างๆ ได้ ดังนี้ อ.ท่าชนะ 325 มิลลิเมตร อ.ไชยา 304 มิลลิเมตร อ.ดอนสัก 396 มิลลิเมตร อ.เกาะสมุย 340 มิลลิเมตร และอ.เมืองสุราษฎร์ธานี 118 มิลลิเมตร ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากลงสู่     ลุ่มน้ำตาปีตอนล่างจำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อ.พนม อ.เคียนซา อ.พุนพิน อ.วิภาวดี อ.เวียงสระ อ.พระแสง อ.ท่าฉาง อ.ดอนสัก และอ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.30 เมตร แนวโน้มปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

******************************************

เวลา  10.30 น.

3  พฤศจิกายน  2553