เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

....................................................................................................................................................................

 

กรมชลฯ แจ้งเตือนเมืองนครศรีธรรมราช เตรียมรับมือน้ำท่วม

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยบริเวณจุดเฝ้าระวังสถานีX-200 บ้านวังไทร อำเภอลานสกา และสถานีX-203 บ้านนาป่า อำเภอพระพรหม วัดได้ 111 มิลลิเมตร และ 86 มิลลิเมตร ตามลำดับ ทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำคลองเสาธงและคลองท่าดีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าตั้งแต่เวลา 08.00 น.ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ปริมาณน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ราบเชิงเขาจะไหลลงมาสมทบเพิ่มเติมในพื้นที่ราบและพื้นที่ลุ่มต่ำตอนกลาง ซึ่งจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีระดับน้ำทรงตัวหรือยกตัวสูงขึ้นเล็กน้อย และจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่อไปนี้

1. พื้นที่ลาดเชิงเขาบริเวณเหนือทางหลวงหมายเลข 4015 และ 4016 ขึ้นไป

2. พื้นที่ราบตอนกลาง ประกอบด้วย พื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 4103 และพื้นที่ระหว่างทางหลวงหมายเลข 4103 กับทางรถไฟสายนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มใกล้คลองธรรมชาติตัดผ่านถนน ในเขตตำบลท้ายสำเภา ตำบลนาพรุ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม และตำบลไชยมนตรี ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลนาเคียน ตำบลนาทราย ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

3. พื้นที่ลุ่มน้ำขังและที่ราบชายทะเล รวมทั้งบริเวณตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพื้นที่ระหว่างถนนพัฒนาการคูขวางและถนนศรีธรรมโศก ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เตรียมการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยและป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยการเคลื่อนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ และทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง  พร้อมทั้งขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

 

****************************

3  พฤศจิกายน  2553