เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เตือนชาวลุ่มน้ำตรัง เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่ง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่เกิดฝนตกหนักและหนักมากในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่  31  ตุลาคม  2553  ต่อเนื่องมาถึงวันที่  1  พฤศจิกายน  2553  ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำตรัง ซึ่งไหลผ่าน อำเภอรัษฎา อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ และอำเภอเมืองตรัง มีระดับน้ำสูงขึ้น คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรัง  จะสูงขึ้นตามลำดับจนล้นตลิ่ง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสถานีเตือนภัยที่  X.56  บ้านท่าประดู่  ตำบลเขากอบ  อำเภอห้วยยอด  เวลา  14.30  น.  พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ +13.670 เมตร(เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง) ซึ่งเป็นระดับวิกฤต ที่จะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าท่วมในบริเวณที่ราบลุ่มในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง ภายใน  22  –  24  ชั่วโมงข้างหน้านี้

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำตรัง ในเขตตำบลท่าสะบ้า ตำบลหนองตรุด  ตำบลนาตาล่วง และตำบลบางรัก เตรียมการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยและป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร พร้อมกับให้เตรียมขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยงและยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

 

 

*********************************

เวลา 16.45 น.

2  พฤศจิกายน  2553