เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา : คลอง ร.1 ช่วยรับและระบายน้ำท่วมขัง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ภายหลังจากได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจอย่างอำเภอหาดใหญ่ ด้วยปริมาณน้ำจำนวนมากได้ไหลลงสู่ลำคลองธรรมชาติ และคลองระบายน้ำของกรมชลประทาน ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

สถานการณ์ล่าสุด(2 พ.ย.) ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา วัดปริมาณฝนเฉลี่ย 2 วัน ได้ถึง 373 มิลลิเมตร ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าจำนวนมากไหลลงสู่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ทำให้ระดับน้ำในคลองสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกินขีดจำกัดของคลองที่จะรับได้ ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นบริเวณกว้าง วัดปริมาณน้ำไหลผ่านในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเมื่อเวลา 07.00 น.เช้าวันนี้(2 พ.ย.) ได้สูงถึง 1,623.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยได้ระบายลงสู่คลองอู่ตะเภา ในเกณฑ์ 930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายลงสู่คลองระบายน้ำ ร.1 ในเกณฑ์ 663.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ทั้งนี้ ถือได้ว่าปริมาณน้ำดังกล่าว เป็นปริมาณน้ำที่มากกว่าปี 2531(839 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และยังมากกว่าปี 2543(970.85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)ด้วย ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ หรือการก่อสร้างคลองระบายน้ำ ร.1 เกิดขึ้น นับได้ว่าในปีนี้ ถึงแม้ปริมาณน้ำจะสูงมาก แต่คลองระบายน้ำ ร.1 ได้ช่วยแบ่งรับน้ำและระบายน้ำที่ไหลหลากและท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก

สำหรับแนวโน้มระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาที่บ้านบางศาลา(สถานีX.90) ระดับน้ำเริ่มทรงตัว ส่วนระดับน้ำในตัวเทศบาลนครหาดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำท่าจากลุ่มน้ำทางตอนบนไหลลงมาสมทบ คาดการณ์ว่า หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ ปริมาณน้ำจะเริ่มทรงตัวและลดระดับลงในระยะต่อไป หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

*********************************

เวลา 12.20 น.

2  พฤศจิกายน  2553