เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ แจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระดับน้ำในคลองตันหยงมัสสูงขึ้น ให้ระวังน้ำล้นตลิ่ง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำบางนรา ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณฝนสะสม 2 วัน ที่อำเภอจะแนะ วัดได้ 220 มิลลิเมตร อำเภอเจาะไอร้อง วัดได้ 150 มิลลิเมตร และอำเภอระแงะ วัดได้ 71.50 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองตันหยงมัสสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังเตือนภัย

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงแนวโน้มสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นแล้ว จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งคลองตันหยงมัส บริเวณบ้านตันหยงมัส บ้านไท บ้านแกแม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ และบ้านมะนังตายอ ตำบลมะนังตายอ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะล้นตลิ่งภายในวันนี้(1 พฤศจิกายน 2553)อย่างใกล้ชิด พร้อมกับหาทางป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

               

*********************************

เวลา 15.30 น.

1  พฤศจิกายน  2553