เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ แจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แม่น้ำสายบุรีสูงขึ้น ให้ระวังน้ำล้นตลิ่ง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำสายบุรี ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา วัดปริมาณฝนสะสม 2 วัน ที่อำเภอสุคิรินได้ 265 มิลลิเมตร อำเภอศรีสาคร วัดได้ 183 มิลลิเมตร และอำเภอรือเสาะ วัดได้198 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่แล้ว จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายบุรี ในเขตอำเภอศรีสาคร ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านท่าเรือ อำเภอรือเสาะ ขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันนี้(1 พฤศจิกายน 2553) พร้อมกับหาทางป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

               

*********************************

เวลา 14.20 น.

1  พฤศจิกายน  2553