เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ แจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระวังน้ำล้นตลิ่ง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง วัดปริมาณฝนเฉลี่ยได้ 133 มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เตือนภัยในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

1. โครงการฝายหลักสาม อำเภอกงหรา มีน้ำล้นฝาย 1.18 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 73.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง และตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน

2. โครงการฝายท่าเชียด อำเภอตะโหมด มีน้ำล้นฝาย 1.05 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 93.96 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลเขาชัยสน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน และตำบลโคกสัก ตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลนาปะขาว อำเภอบางแก้ว

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น  เตรียมการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

               

*********************************

เวลา 12.00 น.

1  พฤศจิกายน  2553