เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ด่วน!  กรมชลฯ เตือนมหาสารคามรับมือน้ำในแม่น้ำชี ล้นตลิ่ง

 

                         ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำชีจำนวนมาก ผ่านลงสู่จังหวัดขอนแก่น และขณะนี้กำลังเคลื่อนเข้าสู่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นั้น

                         เนื่องจากแม่น้ำชีที่ไหลผ่านในเขตจังหวัดมหาสารคาม ในบางช่วงสามารถรับน้ำได้น้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบน ตามข้อจำกัดของลำน้ำเอง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชียกตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลหนองผือ ตำบลหนองบัว ตำบลยางท่าแจ้ง ตำบลโพนงาม ตำบลหนองบอน ตำบลหัวขวาง ตำบลแก้งแก ตำบลแห่ใต้ ตำบลยางน้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย , ตำบลมะค่า ตำบลท่าขอนยาง ตำบลเขวาใหญ่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย และตำบลเกิ้ง ตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลท่าสองคอน ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม

          ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำชี เตรียมการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

 

*********************************

31  ตุลาคม  2553