เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กรมชลฯ แจงไม่มีเขื่อนแตก ยืนยันทุกแห่งปลอดภัย

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยกรณีที่มีข่าวลือว่า เขื่อนกระเสียวและเขื่อนเจ้าพระยาแตก สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก และได้มีการสอบถามข้อมูลผ่านมายังสายด่วน 1460 เป็นจำนวนมาก นั้น

กรมชลประทาน ขอชี้แจงว่า เขื่อนกระเสียวและเขื่อนเจ้าพระยา หรือแม้แต่เขื่อนขนาดใหญ่อื่นๆของกรมชลประทาน มีความมั่นคงแข็งแรงดี และยังใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้มีการตรวจสอบสภาพความเปลอดภัยของเขื่อน พร้อมกับการบำรุงรักษาทุกเขื่อนของกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นกระหนกกับข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 หากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป

        

*********************************

เวลา 15.45 น.

29  ตุลาคม  2553