เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (28  ต.ค. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดสำคัญๆ ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์  2,788 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 3,665 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนพระรามหก 960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,405 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มลดลงแล้ว คาดว่าในวันนี้(28 ต.ค.) ปริมาณน้ำสูงสุดจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากนั้นจะเริ่มลดลงโดยลำดับในระยะต่อไป

สำหรับผลการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด วานนี้ (27 ต.ค.) มีดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ 2.15 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.35 ม. (ตลิ่ง 2.50 ม.รทก.) เวลา 10.30 น., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน วัดได้ 2.31 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.69 ม. (ตลิ่ง 3.00 ม.รทก.) เวลา 10.45 น. และสถานี C.22A ปากเกร็ด วัดได้ 2.55 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง 0.09 ม.(ตลิ่ง 2.46 ม.รทก.) เวลา 11.00 น.

                อนึ่ง สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในระยะนี้ยังคงมีน้ำทะเลหนุนสูง แต่จะไม่สูงกว่าช่วงที่ผ่านมา และจะ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือที่ยังไหลหลากจากทางตอนบน จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง หมั่นตรวจสอบคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง ขอให้ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยกรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

               

*********************************

28  ตุลาคม  2553