เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กรมชลฯ แจ้งเตือนศรีสะเกษและร้อยเอ็ด เตรียมรับมือแม่น้ำมูลอาจจะล้นตลิ่ง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสภาวะน้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมาตลอดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลหลากลงสู่แม่น้ำมูล ผ่านลงไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ และขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์แล้ว คาดว่าปริมาณน้ำนี้จะไหลผ่านลงสู่จังหวัดศรีสะเกษและร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดต่อไป ในอีกประมาณ 4 – 5 วันข้างหน้านี้

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล ในเขตจังหวัดศรีสะเกษและร้อยเอ็ด เตรียมการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

               

*********************************

เวลา  18.30 น.

27  ตุลาคม  2553