เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา 27 ต.ค. 53

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (27  ต.ค. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดสำคัญๆ ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์  2,804 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 3,457 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนพระรามหก 1,076 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,319 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกบริเวณภาคกลางตอนบนในช่วงวันที่ 25 – 26 ต.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยังคงมีน้ำเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่คาดว่าปริมาณน้ำจะไม่เพิ่มสูงมากนัก ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามมาตรการ 4 ข้อ เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่ทางตอนล่างแล้ว

สำหรับผลการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด วานนี้ (26 ต.ค.) มีดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ 2.15 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.35 ม. (ตลิ่ง 2.50 ม.รทก.) เวลา 09.15 น., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน วัดได้ 2.31 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.69 ม. (ตลิ่ง 3.00 ม.รทก.) เวลา 09.30 น. และสถานี C.22A ปากเกร็ด วัดได้ 2.53 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง 0.07 ม.(ตลิ่ง 2.46 ม.รทก.) เวลา 10.15 น.

                อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง หมั่นตรวจสอบคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง ขอให้ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยกรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

               

*********************************

27  ตุลาคม  2553