เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเตือนให้เฝ้าระวังความมั่นคงแข็งแรงของกระสอบทราย

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (25  ต.ค. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดสำคัญๆ ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์  2,799 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 3,281 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนพระรามหก 1,292 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,275 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจากยังคงมีน้ำเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง กอรปกับระยะนี้อยู่ในช่วงของภาวะน้ำทะเลหนุนสูง

สำหรับผลการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด ในช่วงเช้าของวันนี้ (25 ต.ค.) มีดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ 2.05 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.45 ม. (ตลิ่ง 2.50 ม.รทก.) เวลา 08.15 น., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน วัดได้ 2.19 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.81 ม. (ตลิ่ง 3.00 ม.รทก.) เวลา 08.45 น. และสถานี C.22A ปากเกร็ด วัดได้ 2.45 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.01 ม.(ตลิ่ง 2.46 ม.รทก.) เวลา 09.30 น. คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันพรุ่งนี้(26 ต.ค.) มีดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุด 2.34 ม.รทก เวลา 09.45 น., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุด 2.46 ม.รทก. เวลา 09.45 น. และสถานี C.22 A ปากเกร็ด คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุด 2.76 ม.รทก. เวลา 20.45.

                อนึ่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง หมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของกำแพงป้องกันตลิ่ง รวมทั้งกระสอบทรายให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง ขอให้ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยกรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

               

*********************************

25  ตุลาคม  2553