เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่มหนุนสูง เตือนริมน้ำให้ระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (24  ต.ค. 53) ด้วยยังคงมีปริมาณน้ำจากทางภาคเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในวันนี้ได้เข้าสู่ภาวะน้ำทะเลหนุนสูงแล้ว โดยล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดสำคัญๆ ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์  2,772 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 3,190 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนพระรามหก 1,278 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากปริมาณน้ำดังกล่าวจึงทำให้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

สำหรับผลการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด วันนี้ (ช่วงเช้า) มีดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ 2.06 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.44 ม. (ตลิ่ง 2.50 ม.รทก.) เวลา 07.45 น., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน วัดได้ 2.19 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.81 ม. (ตลิ่ง 3.00 ม.รทก.) เวลา 08.00 น. และสถานี C.22A ปากเกร็ด วัดได้ 2.40 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.06.(ตลิ่ง 2.46 ม.รทก.) เวลา 09.00 น. คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้(ช่วงบ่าย) มีดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุด 2.02 ม.รทก เวลา 18.45 น., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุด 2.15 ม.รทก. เวลา 18.45 น. และสถานี C.22 A ปากเกร็ด คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุด 2.46 ม.รทก. เวลา 20.00.

                ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ตรวจสอบความแข็งแรงของกำแพงป้องกันตลิ่ง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และขอให้ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยกรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

               

*********************************

24  ตุลาคม  2553