เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯ แจ้งเตือนกทม. เตรียมรับมือทั้งน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไหลหลาก

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด      (23 ต.ค. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดสำคัญๆ ดังนี้ จ.นครสวรรค์  2,696 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 3,073 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนพระรามหก 1,251 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,004 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงสูงขึ้น เนื่องจากยังคงมีน้ำเหนือไหลหลากลงมาอย่างต่อเนื่อง เพราะฝนที่ตกหนักบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างและลุ่มน้ำยม มีปริมาณฝนสะสม 5 วัน(ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2553) สูงสุดวัดได้ดังนี้ จ.ตาก 222 มิลลิเมตร สุโขทัย 159 มิลลิเมตร กำแพงเพชร 183 มิลลิเมตร และนครสวรรค์ 177 มิลลิเมตร ทั้งนี้ จากผลการประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำล่าสุด พบว่าปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะอยู่เกณฑ์ระหว่าง 2,900 – 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับจะมีปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสะแกกรังไหลลงมาสมทบอีกประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีเป็นจำนวนมากในระยะนี้ กรอปกับในช่วงวันที่ 25-27 ตุลาคม 2553 จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุด คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีปริมาณน้ำในเกณฑ์สูงถึง 3,500 - 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สำหรับการตรวจวัดระดับน้ำสูงสุด วานนี้(22 ต.ค.) มีดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ 1.69 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.81 ม.(ตลิ่ง 2.50 ม.รทก.)เวลา 17.45 น., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน วัดได้ 1.86 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.14 ม. (ตลิ่ง 3.00 ม.รทก.) เวลา 18.30 น. และสถานี C.22A ปากเกร็ด วัดได้ 2.15 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.31 ม.(ตลิ่ง 2.46 ม.รทก.)เวลา 19.00 น. คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันพรุ่งนี้(24 ต.ค.) มีดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุด 2.04 ม.รทก เวลา 08.30 น., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุด 2.15 ม.รทก. เวลา 08.45 น. และสถานี C.22 A ปากเกร็ด คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุด 2.40 ม.รทก. เวลา 09.15 น.

                ดังนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยและป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ชุมชน จึงขอให้กรุงเทพมหานคร เสริมความแข็งแรงของกำแพงป้องกันตลิ่งให้สูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 1.00 เมตร ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง พร้อมทั้ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป

                อนึ่ง กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า พายุไซโคลน “กีรี” ในอ่าวแบงกอลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศพม่าแล้ว และจะอ่อนกำลังลง แต่จะทำให้ภาคเหนือมีฝนกระจาย (60% ของพื้นที่) อาจจะส่งผลให้ยังคงมีน้ำจากตอนบนไหลลงมาสมทบได้อีก แต่คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนัก ซึ่งกรมชลประทานจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

                        

*********************************

23  ตุลาคม  2553