เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ แจ้งเตือนจังหวัดสุรินทร์ เตรียมรับมือน้ำไหลหลากจากโคราชลงสู่แม่น้ำมูล

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสภาวะน้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นบริเวณกว้างตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาบางส่วน ได้เริ่มไหลลงสู่แม่น้ำมูลแล้ว  คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูล ในบางอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดถัดไป

                กรมชลประทาน ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล ในเขตอำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม และอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย รวมถึงพื้นที่การเกษตร พร้อมกับขอให้ทำการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นไปไว้บนที่สูงแล้ว หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

 

*********************************

22  ตุลาคม  2553