เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมลพบุรี

 

วันนี้(21 ต.ค. 2553) ฯพณฯนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)  ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตจังหวัดลพบุรี บริเวณสะพานคลองพุคา ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจ.ลพบุรี เกิดจากฝนที่ตกหนักบริเวณต้นน้ำในเขตอ.โคกสำโรง อ.สระโบสถ์ อ.โคกเจริญ และอ.หนองม่วง จ.ลพบุรี วัดปริมาณฝนสูงสุดที่อ.หนองม่วง ได้ 310 มิลลิเมตร อ.โคกสำโรง วัดฝนสูงสุดได้ 217 มิลลิเมตร ถือได้ว่าเป็นปริมาณฝนที่สูงมาก ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไหลหลากลงมาทางตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำในเขต อ.โคกสำโรง และอ.บ้านหมี่ นอกจากนี้ ในเขต      อ.เมืองลพบุรี ยังได้เกิดฝนตกหนักบริเวณเขาพระงามและเขาสามยอด ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมชุมชนนอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ในพื้นที่ต.ท่าศาลา ต.เขาสามยอด  ต.ทะเลชุบศร และต.ป่าตาล เป็นต้น 

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น โดยในช่วงก่อนที่จะเกิดฝนตกหนัก ได้มีการพร่องน้ำในระบบชลประทาน เพื่อเตรียมรองรับน้ำหลากและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ คิดเป็นปริมาณน้ำที่รับได้ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังใช้ประโยชน์จากแก้มลิงหนองสมอใส อ.ท่าวุ้ง แก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ อ.บ้านหมอ แก้มลิงธรรมชาติทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งเชียงราก และทุ่งบางกุ่ม รับปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ ได้รวมกันทั้งสิ้น 320 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ลดระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักให้ต่ำลง ก่อนที่จะเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังในเขตอ.บ้านหมี่ และอ.เมืองลพบุรี ให้ระบายลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสักให้ได้มากที่สุด ตามศักยภาพของคลองที่รับได้ แต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลหลากลงมาจำนวนมาก จนเกินความจุของคลองที่จะรับได้ ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นข้ามคันคลองเป็นบางแห่ง

สำหรับเครื่องสูบน้ำที่กรมชลประทาน ได้ส่งไปสนับสนุนเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง ทั้งในเขตอ.บ้านหมี่ และอ.เมืองลพบุรี รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำอื่นๆ มีจำนวนทั้งสิ้น 33 เครื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

 

**********************************

21  ตุลาคม  2553