เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมลพบุรี : กรมชลฯเร่งสูบน้ำระบายน้ำที่ท่วมขังแล้ว

 

วันนี้(20 ต.ค. 2553) นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตจังหวัดลพบุรี หลังเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา

การลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วม ณ ศูนย์OTOP อบต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจ.ลพบุรี เกิดจากฝนที่ตกหนักบริเวณต้นน้ำในเขตอ.โคกสำโรง อ.สระโบสถ์ อ.โคกเจริญ และอ.หนองม่วง จ.ลพบุรี วัดปริมาณฝนสูงสุดที่อ.หนองม่วง ได้ 310 มิลลิเมตร อ.โคกสำโรง วัดฝนสูงสุดได้ 217 มิลลิเมตร ถือได้ว่าเป็นปริมาณฝนที่สูงมาก ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไหลหลากลงมาทางตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำในเขต อ.โคกสำโรง และอ.บ้านหมี่ นอกจากนี้ ในเขต      อ.เมืองลพบุรี ยังได้เกิดฝนตกหนักบริเวณเขาพระงามและเขาสามยอด ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมชุมชนนอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ในพื้นที่ต.ท่าศาลา ต.เขาสามยอด  ต.ทะเลชุบศร และต.ป่าตาล เป็นต้น 

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น โดยในช่วงก่อนที่จะเกิดฝนตกหนัก ได้มีการพร่องน้ำในระบบชลประทาน เพื่อเตรียมรองรับน้ำหลากและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ คิดเป็นปริมาณน้ำที่รับได้ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังใช้ประโยชน์จากแก้มลิงหนองสมอใส อ.ท่าวุ้ง แก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ อ.บ้านหมอ แก้มลิงธรรมชาติทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งเชียงราก และทุ่งบางกุ่ม รับปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ ได้รวมกันทั้งสิ้น 320 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ลดระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักให้ต่ำลง ก่อนที่จะเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังในเขตอ.บ้านหมี่ และอ.เมืองลพบุรี ให้ระบายลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสักให้ได้มากที่สุด ตามศักยภาพของคลองที่รับได้ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลอง

สำหรับเครื่องสูบน้ำที่กรมชลประทาน ได้ส่งไปสนับสนุนเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง ทั้งในเขตอ.บ้านหมี่ และอ.เมืองลพบุรี รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำอื่นๆ มีจำนวนทั้งสิ้น 33 เครื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

 

**********************************

20  ตุลาคม  2553