เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ อาศัยจังหวะน้ำทะเลยังไม่หนุนสูงระยะนี้ เร่งบริหารจัดการน้ำเหนือให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 53 เป็นต้นมา ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น นั้น

กรมชลประทาน ได้อาศัยจังหวะที่น้ำทะเลยังไม่หนุนสูงในระยะนี้ บริหารจัดการน้ำดังกล่าว ให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2553 นี้ ซึ่งจากการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวานนี้(18 ต.ค. )พบว่า ระดับน้ำสูงสุดตามสถานีต่างๆ วัดได้ดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ 1.55 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.95 ม.(ตลิ่ง 2.50 ม.รทก.)เวลา 16.45 น., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน วัดได้ 1.70 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.30 ม. (ตลิ่ง 3.00 ม.รทก.) เวลา 17.45 น. และสถานี C.22A ปากเกร็ด วัดได้ 1.90 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.56 ม.(ตลิ่ง 2.46 ม.รทก.)เวลา 19.00 น. ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าแม้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมากขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากเป็นจังหวะที่น้ำทะเลลง ทำให้การไหลลงสู่ทะเลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยลดระดับน้ำที่ท่วมขังทางตอนบนได้เป็นอย่างมาก

สำหรับการคาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเวลา 19.30 น. วันนี้(19 ต.ค.) มีดังนี้ สถานี C.4 สะพานพุทธฯ คาดว่าระดับน้ำจะสูงที่ระดับ 1.49 ม.รทก., สถานี C.12 กรมชลประทาน สามเสน คาดว่าระดับน้ำจะสูงที่ระดับ 1.69 ม.รทก. และสถานี C.22 A ปากเกร็ด คาดว่าระดับน้ำจะสูงที่ระดับ 2.04 ม.รทก.

อนึ่ง เมื่อถึงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2553 กรมชลประทาน จะได้ปรับลดแผนการบริหารจัดการน้ำลง โดยให้สัมพันธ์กับจังหวะน้ำทะเลหนุนสูง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

***************************

19  ตุลาคม  2553