เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังเมืองโคราช

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2553 เป็นต้น จนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างหลายอำเภอ โดยเฉพาะในเขตอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอโชคชัย อำเภอสูงเนิน อำเภอด่านขุนทด อำเภอปักธงชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา นั้น

                กรมชลประทาน ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องสูบน้ำจำนวน 49 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 23 เครื่อง และรถแบคโฮ เพื่อร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตพื้นที่ชุมชนให้ลดระดับลงเร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังได้จัดส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่สำหรับช่วยเหลืออพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม และขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว

                สำหรับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอโชคชัย อำเภอสูงเนิน อำเภอด่านขุนทด อำเภอปักธงชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน และมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำไหล

โดยที่อำเภอปักธงชัย ปริมาณน้ำที่ไหลหลากจากอำเภอวังน้ำเขียว ส่วนหนึ่งได้ไหลลงสู่เขื่อนลำพระเพลิง  ปริมาณน้ำที่เกินความสามารถในการเก็บกักได้ไหลลงสู่ลำน้ำ กรอปกับมีฝนตกหนักทางด้านท้ายเขื่อน ทำให้เกิดน้ำไหลหลากลงสู่คลองธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปัก

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเขื่อนลำตะคอง ถือได้ว่าสามารถช่วยดักน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาใหญ่ได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 53 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ จำนวน 253 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯ เมื่อมีน้ำหลากจากเขาใหญ่จำนวนมาก จึงสามารถเก็บกักน้ำได้อีกกว่า 60 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยชะลอน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ท้ายเขื่อน ซึ่งได้แก่อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอเมืองนครราชสีมา ไม่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น

 

***************************

18  ตุลาคม  2553