เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมถนนสาย 344 (บ้านบึง – แกลง)

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวว่า น้ำจากอ่างเก็บน้ำและฝายกั้นน้ำบนเขาพนมสารท ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งมีด้วยกัน 6 อ่าง ฝายของอ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง รองรับปริมาณน้ำไม่ไหวจึงพังลงมา ปริมาณน้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนสาย 344 บ้านบึง-แกลง ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร การจราจรติดขัด รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ บ้านเรือนริมถนนสาย 344 ถูกน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงเกือบ 1 เมตร สำหรับผู้ที่จะใช้เส้นทาง 344 บ้านบึง-แกลง ควรหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน เนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้น

                กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานระยอง ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมแล้ว พบว่าสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้ เกิดจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนวันที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 03.00 น. ส่งผลให้แหล่งเก็บกักน้ำจำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นของบริษัทเอกชน ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ทั้งหมด จึงได้เกิดการพังทลายลงมา ทำให้ปริมาณน้ำที่มีประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1, 2, 3 และ5  ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ นอกจากนี้ น้ำยังได้ไหลเข้าท่วมถนนทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง - แกลง) อีกด้วย ทั้งนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าวนี้ ไม่ได้ไหลลงอ่างเก็บน้ำประแสร์ แต่จะไหลลงคลองสะพานและไปบรรจบกับแม่น้ำประแสร์ บริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยปริมาณน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำประแสร์แต่อย่างใด

                ในเบื้องต้นนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตั้งคณะทำงานโดยมีผู้แทนจากโครงการชลประทานระยองเข้าร่วมด้วย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์น้ำท่วม พร้อมกับร่วมหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมต่อไปแล้ว

               

*************************************

11  ตุลาคม  2553