เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี

 

วานนี้(9 ต.ค. 2553) ฯพณฯนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) และคณะ พร้อมด้วย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตจังหวัดเพชรบุรี หลังเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา

การลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปสภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี จากอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งได้ลำดับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ดังนี้ สืบเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักระหว่างวันที่ 2 - 4  ต.ค. ที่ผ่านมา ในพื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน และพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ โดยวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ถึง 180 มิลลิเมตร ที่ ต. กลัดหลวง อ.ท่ายาง ถือได้ว่าเป็นปริมาณฝนที่สูงมาก

ขณะเดียวกันในพื้นที่ทางตอนล่างท้ายเขื่อนเพชรลงมา เกิดฝนตกหนักในเขตอ.ท่ายางตอนล่าง วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 217 มิลลิเมตร อ.บ้านแหลม วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 188 มิลลิเมตร อ.บ้านลาด วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 200 มิลลิเมตร และ อ.เมืองเพชรบุรี วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 177 มิลลิเมตร ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่สูงมาก จนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ กรอปกับมีฝนตกหนักในพื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน และพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ ทำให้มีน้ำไหลหลากลงมาสมทบ จนทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรลงไป

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นอ่างฯที่ช่วยชะลอและรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ที่ไหลหลากลงมาได้มากกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากฝนที่ตกหนักทำให้มีน้ำไหลลงอ่างฯจำนวนมาก ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับพื้นที่ตอนล่าง เป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรได้เป็นอย่างมาก

สำหรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในเขตจังหวัดเพชรบุรี อาทิ เขื่อนแก่งกระจาน ปัจจุบันมีความจุ 273 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างทั้งหมด และอ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีความจุ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดฝนตกหนักระหว่างวันที่ 2- 4 ต.ค. 53 ที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง มีน้ำไหลลงอ่างฯค่อนข้างน้อย เนื่องจากฝนที่ตกส่วนใหญ่จะตกในพื้นที่ท้ายอ่างฯ แต่อย่างไรก็ตาม อ่างฯทั้ง 2 แห่ง รวมถึงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้หยุดการส่งน้ำมาตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. เป็นต้นมา เพื่อไม่ให้น้ำจากอ่างฯไหลลงไปสมทบกับปริมาณน้ำด้านท้ายเขื่อนเพชร ช่วยลดระดับความรุนแรงของน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างได้เป็นอย่างมาก

อนึ่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 34 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 16 เครื่อง และรถแบ็คโฮ อีกจำนวน 7 คัน เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

10  ตุลาคม  2553