เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : น้ำเหนือเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ตอนล่างเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  ณ วันที่  6  ต.ค. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 46,810 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้อีกกว่า  22,000  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ มีดังนี้ ภาคเหนือ  อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  6,644  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,509 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  691  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า  70  ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสาน อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดยที่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  376  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 140 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,290 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 140 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  213  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 883 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 70 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  118  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถองรับน้ำได้อีกกว่า 40 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  173  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 50 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(6 ต.ค. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,695 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,811 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่เขื่อนพระรามหก 469 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,107 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มเข้าสู่ปกติแล้ว ส่วนพื้นที่ทางตอนล่าง นั้น เนื่องจากในช่วงวันที่ 9 – 13 ต.ค. นี้ จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางแห่งได้ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นอกแนวคันกั้นน้ำ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดด้วย                หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

*************************************

6  ตุลาคม  2553