เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : เหนือและอีสานฝนเริ่มลดลง / น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  ณ วันที่  1  ต.ค. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 46,010 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้อีกกว่า  23,000  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ มีดังนี้ ภาคเหนือ  อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  6,482  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,900 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,405 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  703  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 91 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า  60  ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสาน อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดยที่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  376  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 140 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,336 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 93 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 90 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  173  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 140 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 845 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  108  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  164  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 60 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(1 ต.ค. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,755 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่เขื่อนพระรามหก 163 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,886 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังคงลดลง

                อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 1-4 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง  ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ จะส่งผลให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

*************************************

1  ตุลาคม  2553