เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำ : น้ำเหนือที่นครสวรรค์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงด้วย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  ณ วันที่  27  ก.ย. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 45,206 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้อีกกว่า  24,000  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ มีดังนี้ ภาคเหนือ  อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  6,291  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,297 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  694  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า  70  ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสาน อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดยที่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  375  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 140 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,340 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 90 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  168  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 140 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 764 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 190 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  102  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  159  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 60 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(27 ก.ย. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,718 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,732 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่เขื่อนพระรามหก 243 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,089 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ตอนล่าง ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางแห่ง แนวโน้มปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าในระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 3 ต.ค. นี้ ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนัก หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

*********************************

27  กันยายน  2553