เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

น้ำเหนือที่นครสวรรค์เริ่มลดลง แต่ยังคงเฝ้าระวังฝนหนักทางตอนบนอีกระลอกในระยะนี้

 

                        ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในช่วงวันที่ 23-24 ก.ย. บริเวณความกดอากาศสูงจะเข้าปกคลุมประเทศจีนตอนล่าง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง นั้น

กรมชลประทานได้วางมาตรการรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมาอีก โดยการเร่งผลักดันน้ำเหนือที่ไหลหลากลงมาก่อนหน้านี้ ให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ลดปริมาณน้ำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่าง โดยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ซึ่งในวันนี้( 23 ก.ย. 53) จะรับน้ำเข้าทุ่งฝั่งตะวันตก จำนวน 157 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าทุ่งฝั่งตะวันออก จำนวน 179 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งสองฝั่ง จำนวน 336 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นอกจากนี้ ยังลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง โดยการแบ่งรับน้ำเข้าสู่แม่น้ำลพบุรี จำนวน 48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าคลองบางแก้ว อีกจำนวน 168 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อให้น้ำไหลอ้อมเมืองอ่างทองลงสู่แม่น้ำป่าสักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จังหวัดอ่างทองลดลง                 ในส่วนของการระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ได้มีการเร่งระบายน้ำผ่านคลองต่างๆ ลงสู่แม่น้ำนครนายกวันละ 3.07 ล้านลูกบาศก์เมตร แม่น้ำบางปะกงวันละ  4.77 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายลงทะเลอ่าวไทยวันละ 16.46 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับในพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง ได้มีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนวันละ 5.78 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย – คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อีกวันละ 0.39 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ช่วยย่นระยะการเดินทางของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจาก 18 กิโลเมตร เหลือ 600 เมตร ให้ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วย

                        สถานการณ์น้ำล่าสุด (23 ก.ย. 53) แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,196 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 245 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อำเภอบางไทร จำนวน 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพฯ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มลดลงแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีกระลอกหนึ่งในระยะนี้ หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

       23  กันยายน  2553