เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เตือนจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรับมือน้ำสูงขึ้น พร้อมใช้เขื่อนเจ้าพระยาบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง

                        ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะอากาศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในหลายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน เพิ่มมากขึ้น นั้น

กรมชลประทาน ได้คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 21 กันยายน 2553 ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าว จะไหลมารวมกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี อีกประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยารวมกันสูงสุดประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 22 กันยายน 2553

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา              กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำ ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตามความสามารถที่จะรับได้ โดยไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชลประทานในเกณฑ์รวมกันทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในวันที่ 22 กันยายน 2553 สูงสุดประมาณ 2,200 – 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้วางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยการแบ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่แม่น้ำลพบุรีและคลองบางแก้วในเกณฑ์รวมกันประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อให้น้ำไหลอ้อมเมืองอ่างทองลงสู่แม่น้ำป่าสักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คงเหลือปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านจังหวัดอ่างทองในวันที่ 23 กันยายนนี้ ในเกณฑ์สูงสุดประมาณ 2,000 – 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะทำให้ระดับน้ำที่จังหวัดอ่างทองสูงขึ้นจากวันนี้(21 ก.ย. 53) ประมาณ 40 เซนติเมตร

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา คือ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ให้ทำการตรวจสอบและเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมให้สูงเพิ่มขึ้น และให้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และผู้เกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่งให้รับทราบ พร้อมทั้งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน โทรศัพท์ 0 2669 2560 หรือ สายด่วน 1460 หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

***********************************

21  กันยายน  2553