เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วน ! น้ำเหนือไหลหลาก ส่งผลน้ำในแม่น้ำปิงสูงขึ้น คาดน้ำจะปริ่มตลิ่งเมืองเชียงใหม่ คืนนี้

                            ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากเกิดฝนตกหนักทางตอนบนของลุ่มน้ำปิง บริเวณอำเภอเชียงดาวและอำเภอใกล้เคียง ของจังหวัดเชียงใหม่ ในระยะ1-2 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะลำน้ำแม่แตงมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 196 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยังมีน้ำในลำน้ำเล็กสายอื่นๆรวมกันอีกประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 204 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมกันเป็นปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงก่อนไหลลงสู่ตอนล่างทั้งสิ้นประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                                ลักษณะดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้แม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ บริเวณสถานี P.1(จุดเฝ้าระวัง) สะพานนวรัฐ มีปริมาณน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงเที่ยงคืนวันนี้(17 ก.ย. 53) อาจจะทำให้มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปิงบางแห่งได้ ซึ่งศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน ได้แจ้งให้ทางจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

                               

***********************************

17  กันยายน  2553