เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำ : สภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  ณ วันที่  14  ก.ย. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 41,841 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้อีกกว่า  27,000  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ มีดังนี้ ภาคเหนือ  อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  5,493  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,900 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 6,463 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  560  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า  200  ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสาน อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดยที่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  112  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 6 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  341  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 170 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,331 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 93 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 90 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  130  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 180 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 596 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 360 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  162  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 70 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  140  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร

อนึ่ง  สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นกัน  โดยวันนี้(14 ก.ย.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑล(วัดที่สถานี C.29 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา) ในเกณฑ์ 1,380 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวันก่อน(ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นใน จะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการใช้เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ควบคุมปริมาณน้ำเหนือให้ไหลผ่านลงมาทางตอนล่างในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่ทางด้านท้ายเขื่อนลงมา

***********************************

14  กันยายน  2553