เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำ : ภาวะน้ำทะเลหนุนสูง เริ่มเข้าสู่ปกติ น้ำเหนือยังมาน้อย   

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  ณ วันที่  11  ก.ย. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 4,245 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้อีกกว่า  28,000  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ มีดังนี้ ภาคเหนือ  อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  5,410  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 6,337 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  539  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า  200  ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสาน อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดยที่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  111  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 7 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  324  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 190 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,294  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  128  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 180 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 537 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  147  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 90 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  137  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร

อนึ่ง  สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ  โดยวันนี้(11 ก.ย.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑล(วัดที่สถานี C.29 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา)ในเกณฑ์ 1,561 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นใน จะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำ ด้วยการควบคุมปริมาณน้ำเหนือให้ไหลผ่านลงมาสมทบกับน้ำทะเลหนุนให้น้อยที่สุด

***********************************

11  กันยายน  2553