เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : กรมชลฯ ให้ทุกโครงการฯเตรียมพร้อมให้เต็มที่ รับมือฝนตกหนัก

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ณ วันที่  23  ส.ค. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 37,802 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 13,961 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  4,575  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 8,800 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,849  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 4,600 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน        จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  294  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า  400  ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 261  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 600 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน แม้ว่าจะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แต่ก็มีน้ำไหลเข้าอ่างฯอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  77  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 40  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  167  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  645  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 700 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  102  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยที่ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  53 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  130  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนขุนด่านปราการชล                   จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  90  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 130 ล้านลูกบาศก์เมตร

อนึ่ง ตลอดในระยะสัปดาห์นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าทั่วประเทศจะมีฝนตกชุกหน้าแน่นและตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกแห่ง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมในด้านของเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ทางสายด่วน 1460 กรมชลประทานบริการประชาชน

*****************************

23  สิงหาคม  2553