เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : กรมชลฯ พร้อมรับมือฝนเหนัก ให้ทุกโครงการฯเก็บกักน้ำให้เต็มที่

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ณ วันที่  20  ส.ค. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 36, 980 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 13,139 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  4,450  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,645  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 4,800 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  269  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 500 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 208  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน แม้ว่าจะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แต่ก็มีน้ำไหลเข้าอ่างฯอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  72  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 40  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  156  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  530  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 900 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  96  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยที่ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  123  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  89  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 130 ล้านลูกบาศก์เมตร

จากการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในช่วงวันที่ 22-26 ส.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนชุกหนาแน่นและตกหนักหลายพื้นที่ กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกแห่ง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำบ่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้น พร้อมไปกับการเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้ได้มากที่สุด โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายน้ำของอ่างฯแต่ละแห่งด้วย

20  สิงหาคม  2553