เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : น้ำไหลงเข้าอ่างฯยังมีน้อย ส่งผลปริมาณน้ำในอ่างฯส่วนใหญ่ไม่เพิ่มขึ้น

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ณ วันที่ 21 มิ.ย. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 33,952 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  4,116  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3,288  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  125  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 84  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 9 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่ว่าจะเป็น     เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  27  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  134  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  90  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  46  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์น้อยเช่นกัน อาทิ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี               มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  26 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี      มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  68  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และเขื่อนขุนด่านปราการชล      จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  21  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 9 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

อนึ่ง ถึงแม้ว่าในระยะที่ผ่านมา จะมีฝนตกกระจายทั่วประเทศ แต่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย ในขณะเดียวกันยังคงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำลดลง และไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมได้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ให้เลื่อนการทำนาปีออกไปก่อน ตามที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเลื่อนการปลูกข้าวไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อลดผลกระทบเสียหายต่อข้าวนาปีที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากปัญหาการขาดแคลนน้ำ

 

 

********************************

21  มิถุนายน  2553