เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

น้ำในเขื่อนยังน้อย เตือนเกษตรกรยังเพิ่งรีบเสี่ยงทำนาปี

 

            ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งยังน่าวิตก แม้จะมีฝนตกลงมาประปรายในระยะนี้ แต่ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้อดทนและเลื่อนทำนาปีออกไปก่อน รอจนกว่าฝนจะตกชุกตามปกติ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศ เรื่อง ขอให้เลื่อนการทำนาปีในเขตโครงการชลประทานทุกโครงการที่รับน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ในภาคเหนือตอนล่างและในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ไปแล้วนั้น จากการติดตามพื้นที่เพาะปลูกนาปีในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่าในหลายพื้นที่ได้มีการหว่านกล้าทำนาปีกันไปบ้างแล้ว

ทั้งนี้ หากเกษตรกรจะทำนาปีในระยะนี้ อาจจะเสี่ยงต่อการขาดน้ำได้ในระยะต่อไป เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก คือ มีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียงร้อยละ 32 และ 36 ของความจุอ่างฯ ตามลำดับ แต่ยังจำเป็นต้องใช้น้ำสำหรับในการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำ เป็นหลัก ถึงแม้ว่าในระยะนี้จะมีฝนตกลงบ้างในหลายพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯยังอยู่ในเกณฑ์น้อย กรอปกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์สภาวะอากาศว่า ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 53 จะมีปริมาณฝนลดลงหรือที่เลือกว่าภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผลผลิตนาปีได้รับความเสียหาย จึงขอให้เกษตรกรในเขตโครงการชลประทานทุกโครงการที่รับน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ฯ ตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ให้เลื่อนการทำนาปีออกไปก่อน และขอให้อดทนรอจนกว่าฝนจะตกชุกลงมาเป็นปกติ หรือมีปริมาณน้ำท่าเพียงพอที่จะทำการเพาะปลูกได้ ซึ่งคาดว่าฝนจะเริ่มตกเป็นปกติในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป  แต่หากสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดฝนตกชุกมากขึ้นในระยะนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะได้ออกประกาศให้มีการทำนาปีให้เร็วขึ้นต่อไป

 

********************************

3  มิถุนายน  2553