เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ห่วงน้ำในอ่างฯยังมีน้อย กษ. ยังยืนยันขอให้เลื่อนการทำนาปีออกไปก่อน

 

            แม้จะมีฝนตกลงมาประปรายในระยะนี้ แต่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ ยังคงมีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย กระทรวงเกษตรฯแจ้งเตือนให้เกษตรกรเลื่อนทำนาปีออกไปก่อน รอจนกว่าฝนจะตกชุกตามปกติ

นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศ เรื่อง ขอให้เลื่อนการทำนาปีในเขตโครงการชลประทานทุกโครงการที่รับน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ในภาคเหนือตอนล่างและในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ไปแล้วนั้น จากการติดตามสภาพฝนในช่วงที่ผ่านมา พบว่าฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์ว่าลักษณะดังกล่าว จะทำให้มีฝนตกในระยะ 2 – 3 วันนี้เท่านั้น หลังจากนั้นฝนจะตกลดลง และจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไป กรอปกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงขอให้เกษตรกรในเขตโครงการชลประทานทุกโครงการที่รับน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ฯ ตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ให้เลื่อนการทำนาปีออกไปก่อน รอจนกว่าฝนจะตกชุกลงมาเป็นปกติ หรือมีปริมาณน้ำท่าเพียงพอที่จะทำการเพาะปลูกได้ ในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายต่อข้าวนาปีในช่วงฤดูฝนของปีนี้

 

********************************

กรมชลประทาน

26  พฤษภาคม  2553