เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------

น้ำเค็มรุกเจ้าพระยาถึงสำแล กระทบการผลิตประปา กรมชลฯระบายน้ำจากแม่กลองลงมาเจือจางแล้ว

 

            กรมชลประทาน วางแนวทางผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง ผ่านแม่น้ำท่าจีน และคลองพระยาบันลือ เพื่อผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา หลังเกิดเหตุน้ำเค็มรุกล้ำเข้าไปถึงโรงสูบน้ำของการประปานครหลวงที่สำแล จ.ปทุมธานี

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 53 ที่ผ่านมา ได้เกิดน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้มีน้ำเค็มรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยน้ำเค็มได้รุกล้ำเข้าไปไกลถึงโรงสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี ของการประปานครหลวง ส่งผลให้ค่าความเค็มบริเวณโรงสูบน้ำดิบสำแล มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ คือสูงกว่า 0.25 กรัมต่อลิตร ทำให้การประปานครหลวงไม่สามารถสูบน้ำดิบไปทำการผลิตน้ำประปาได้ แม้ในระยะนี้ จะมีฝนตกลงมาทางตอนบน แต่ก็สามารถเจือจางน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ ลงมาผลักดันน้ำเค็มมาโดยตลอด จนปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น เหลือน้ำใช้การได้ อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยเต็มทีแล้ว

กรมชลประทาน จึงได้วางแนวทางในการช่วยเหลือและผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองบริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ลงสู่คลองจระเข้สามพัน จากนั้นรับน้ำเข้าคลองสองพี่น้องระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีน แล้วจึงรับน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเข้าคลองพระยาบรรลือ ก่อนที่จะระบายน้ำในคลองพระยาบรรลือ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตอนบนของโรงสูบน้ำสำแล เพื่อเจือจางและผลักดันน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

อนึ่ง ผลจากการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น  ล่าสุด(24 พ.ค. 53) พบว่าค่าความเค็มบริเวณโรงสูบน้ำสำแล ได้ลดต่ำลงกว่า 0.25 กรัมต่อลิตรแล้ว โดยมีแนวโน้มว่าค่าความเค็มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและแนวทางการช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป

 

**********************************

24  พฤษภาคม  2553

 

หมายเหตุ –  ค่าความเค็มในแม่น้ำที่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้ จะต้องไม่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตร