เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

---------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ พร้อมรับมือภาคใต้ฝนจะตกหนัก 18-22 พ.ย. นี้

 

                กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ ภายหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าวันที่ 18 – 22 พ.ย. 52  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงจะพัดผ่านประเทศไทย(เทียบเท่ากับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 – 7 พ.ย. 52 ที่ผ่านมา) ลักษณะดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป นั้น

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคใต้ติดตามสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้พิจารณาพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำ และระบบชลประทาน เพื่อรองรับและป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

                อนึ่ง ในช่วงวันที่ 17 – 20 พ.ย. 52 นี้ จะเป็นช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูง แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดผ่านทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติอีกประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร กรมชลประทานได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการที่มีพื้นที่อยู่ติดริมทะเลให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง และเตรียมพร้อมรับมือให้การช่วยเหลือประชาชนที่อาจะได้รับผลกระทบต่อไปแล้ว หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันที

 

***************************

 

17  พฤศจิกายน  2552