เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

---------------------------------------------------------------------------

 

กรมชลฯสร้างคลอง ร.1 ป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเมืองหาดใหญ่รอดวิกฤตน้ำท่วม

 

                เมืองหาดใหญ่ รอดวิกฤตน้ำท่วม แม้จะเจอฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างหนัก แต่ด้วยศักยภาพของคลอง ร.1 ที่สร้างเสร็จแล้ว ทำให้เมืองหาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมา

                นับเป็นผลสำเร็จที่หลายฝ่ายต้องยอมรับ หลังจากกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่แล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี 2549 โดยในช่วงวันที่ 5-6 พ.ย. 52 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภา ซึ่งเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ วัดปริมาณฝน 2 วันได้สูงสุดถึง 315 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอต่างๆรอบนอก ได้แก่ อำเภอสะเดา  คลองหอยโข่ง  นาหม่อม  บางกล่ำ  และหาดใหญ่  ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ นั้น ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำรอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่บางแห่งเท่านั้น ส่วนภายในตัวเมืองหาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมแต่อย่างใด เนื่องจากมีคลอง ร.1 เป็นคลองหลักที่ช่วยแบ่งรับน้ำจากคลองอู่ตะเภาระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรง ทำให้ช่วยลดปริมาณน้ำในคลองอู่ตะเภาที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ได้เป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าคลอง ร.1 ได้ทำหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตัวเมืองหาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระบายน้ำที่มีมากถึง 437.85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง(คลอง ร.1 รับน้ำได้สูงสุด 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)จนถึงขณะนี้(13 พ.ย. 52) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จ.สงขลาได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  

                ในส่วนของการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ นั้น กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 16 จ.สงขลา ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน 38 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาต่อไปแล้ว 

 

***************************

 

13  พฤศจิกายน  2552