ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์  02 281 0859    โทรสาร  02 282 2871    www.moac.go.th

 

 

 

 

 

 

 


....................................................................

 

สถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้

 

                นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ล่าสุด(9 พ.ย. 52) ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้ จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่น้ำท่วม 9 อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง  หัวไทร ลานสกา ร่อนพิบูลย์ สิชล ท่าศาลา พิบูน พระหรหม และจุฬาภรณ์  จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่น้ำท่วม 8 อำเภอ ได้แก่ ท่าชนะ ดอนสัก ไชยา ชัยบุรี กาญจนดิษฐ์ วิภาวดี ท่าฉาง และพุนพิน สถานการณ์ฝนลดน้อยลง ส่งผลให้แนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  จ.พัทลุง มีพื้นที่น้ำท่วม 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง ป่าบอน ป่าพะยอม ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว และปากพยูน  สถานการณ์ฝนเริ่มตกน้อยลง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์นี้ จ.สงขลา มีพื้นที่น้ำท่วม 5 อำเภอ ได้แก่ สะบ้าย้อย นาทวี หาดใหญ่ คลองหอยใข่ง และบางกล่ำ จ.สตูล มีพื้นที่น้ำท่วม 3 อำเภอ ได้แก่ มะนัง ละงู และควนกาหลง สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองดุสนและคลองท่าแพ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนคลองละงู คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้ จ.นราธิวาส มีพื้นที่น้ำท่วม 12 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง ศรีสาคร จะแนะ บาเจาะ ตากใบ ระแงะ เจาะไอร้อง แว้ง สุคิริน รือเสาะ สุไหงโก-ลก และสุไหงปาดี สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรี เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนแม่น้ำบางนรา คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมา จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน และที่แม่น้ำโก-ลก ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อยู่ 1.30 เมตร คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 3-5 วัน จ.ยะลา มีพื้นที่น้ำท่วม 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง ยะหา กรงปินัง ธารโต รามัน บันนังสะตา กาบัง และเบตง จ.ปัตตานี มีพื้นที่น้ำท่วม 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง แม่ลาน ไม้แก่น ยะรัง กะพ้อ หนองจิก ทุ่งยางแดง และสายบุรี

                สำหรับการช่วยเหลือ นั้น กรมชลประทานได้ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อเร่งระบายน้ำในแต่ละพื้นที่แล้ว ดังนี้ จ.นราธิวาส จำนวน 12 เครื่อง จ.สงขลา จำนวน 38 เครื่อง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 6 เครื่อง และจ.ยะลา จำนวน 8 เครื่อง รวมทั้งหมด 64 เครื่อง

               

********************

9  พฤศจิกายน  2552