กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 21 ต.ค. 52

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา เช้าวันนี้(21 ต.ค. 52) น้ำทะเลหนุนสูงสุด ที่สถานี C.55 จ.ปทุมธานี วัดได้ 2.15 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่ง 2.84  เมตร(รทก.)) เวลา 12.15 น. , สถานี C.22A อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วัดได้ 1.95 เมตร(รทก.) (ระดับตลิ่ง 2.46 เมตร(รทก.))  เวลา 10.00 น., สถานี C.12 สามเสน วัดได้ 1.86 เมตร(รทก.) (ระดับตลิ่ง 3.00  เมตร(รทก.)) เวลา 09.00 น. , สถานี C.4 สะพานพุทธฯ วัดได้ 1.79 เมตร(รทก.) (ระดับตลิ่ง 2.50  เมตร(รทก.))  เวลา 08.45 น.

คาดการณ์ระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับวันพรุ่งนี้(22 ต.ค. 52) สถานี C.55 จ.ปทุมธานี ระดับน้ำจะสูงสุด 2.08 เมตร(รทก.) เวลา 12.45 น. , สถานี C.22A อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระดับน้ำจะสูงสุด 1.95 เมตร(รทก.) เวลา 10.15 น. , สถานี C.12 สามเสน ระดับน้ำจะสูงสุด 1.80 เมตร(รทก.)เวลา 09.45 น. , สถานี C.4 สะพานพุทธฯ ระดับน้ำจะสูงสุด 1.75 เมตร(รทก.) เวลา 09.30 น.

                อย่างไรก็ตาม ในวันนี้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑล 1,536 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,552 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) แนวโน้มระดับน้ำลดต่ำลง คาดว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มลดลงและจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 – 2 วันข้างหน้านี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นอกเขตคันกั้นน้ำ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

 

**********************

21  ตุลาคม  2552