กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 19 ต.ค. 52

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา วานนี้(18 ต.ค. 52) น้ำทะเลหนุนสูงสุด ที่สถานี C.55 จ.ปทุมธานี วัดได้ 2.05 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่ง 2.84  เมตร(รทก.)) เวลา 20.00 น. , สถานี C.22A อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วัดได้ 1.82 เมตร(รทก.) (ระดับตลิ่ง 2.46 เมตร(รทก.))  เวลา 18.45 น., สถานี C.12 สามเสน วัดได้ 1.71 เมตร(รทก.) (ระดับตลิ่ง 3.00  เมตร(รทก.)) เวลา 18.15 น. , สถานี C.4 สะพานพุทธฯ วัดได้ 1.61 เมตร(รทก.) (ระดับตลิ่ง 2.50  เมตร(รทก.))  เวลา 17.45 น.

คาดการณ์ระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับวันพรุ่งนี้(20 ต.ค. 52) สถานี C.55 จ.ปทุมธานี ระดับน้ำจะสูงสุด 2.37 เมตร(รทก.) เวลา 10.00 น. , สถานี C.22A อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระดับน้ำจะสูงสุด 2.10 เมตร(รทก.) เวลา 09.15 น. , สถานี C.12 สามเสน ระดับน้ำจะสูงสุด 2.01 เมตร(รทก.)เวลา 08.45 น. , สถานี C.4 สะพานพุทธฯ ระดับน้ำจะสูงสุด 1.92 เมตร(รทก.) เวลา 08.30 น.

สำหรับวันนี้(19 ต.ค. 52) ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑล (จุดวัดที่สถานีอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา) วัดได้ 1,625 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,749 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ในส่วนของสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 18 – 21 ต.ค. 52 นี้ คาดว่าจะมีระดับน้ำสูงสุดใกล้เคียงกับในช่วงที่เคยเกิดน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อวันที่ 8 – 9 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยที่สถานีC.4 สะพานพุทธฯ วัดระดับน้ำได้สูงสุด 1.97 เมตร(รทก.)(8 ต.ค. 52) ทั้งนี้ ลักษณะดังกล่าว อาจจะส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบางแห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอยู่นอกเขตคันกั้นน้ำ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันที

 

**********************

19  ตุลาคม  2552